Persondatapolitik for Frikirken i Sæby

Persondatapolitik for Frikirken i Sæby

Frikirken i Sæby er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller bidragyder gør brug af Frikirken i Sæby, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Frikirken i Sæby behandling af dine personoplysninger. Frikirken i Sæby behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. 1. Hvornår indsamler og anvender Frikirken i Sæby dine personoplysninger a. Frikirken i Sæby indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde: i. Når du indmelder dig som medlem af Frikirken i Sæby, eller udøver medlemsaktiviteter. ii. Når du tilmelder dig som medlem af Frikirken i Sæby indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Frikirken i Sæby. Det gælder 1. Navn 2. Adresse 3. Fødselsdato 4. Dåbsdato eller dato for optagelse 5. Telefonnummer 6. E-mailadresse 7. Evt. ægtefælle og bryllupsdato 8. Cpr nr i forbindelse med bidrag iii. Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem ved udfyldelse af tilmeldingsblanket til Frikirken i Sæby. iv. Opbevaring sker på krypteret datamedie. b. Ved tilmelding til e-mail liste i forbindelse med modtagelse af nyhedsbrev.Her opbevares alene e-mailadresse og den videregives ikke til personer uden for menigheden uden accept fra tilmelderen. 2. Hvornår videregiver Frikirken i Sæby dine personoplysninger a. Frikirken i Sæby kan/skal i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: i. Skattevæsenet i forbindelse med indberetning af menighedsbidrag. ii. Baptistkirken i Danmark i forbindelse med registrering af tillidshverv for Frikirken i Sæby. iii. ​Hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. iv. Årsberetningen med navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Årsberetningen tilgår alene menighedens medlemmer samt Baptistkirken i Danmark. b. Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du udfører, for eksempel i forbindelse med tillidshverv og registrering af bidrag.Vedr. punkt 2.a.ii og iv kan dette frabedes ved kontakt til kirkens formand. 3. Hvordan beskytter Frikirken i Sæby dine personoplysninger a. Frikirken i Sæby har tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. b. I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Frikirken i Sæby kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Frikirken i Sæbys sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. c. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.​ 4. Hvilke rettigheder har du a. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Frikirken i Sæby behandler om dig, kan du rette henvendelse til formandens e-mailadresse eller telefonnummer. b. Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Frikirken i Sæby har registreret om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Frikirken i Sæby om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Frikirken i Sæby er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Frikirken i Sæbys indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. 1. Hvor længe opbevarer Frikirken i Sæby dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse a. Hos Frikirken i Sæby gemmes dine personoplysninger, så længe der er tale om administration af dit medlemskab af Frikirken i Sæby eller som bidragyder til Frikirken i Sæby, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig kirke af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil hvorefter de slettes.​ 2. Hvad sker der, når Frikirken i Sæby ændrer denne persondatapolitik a. Frikirken i Sæby opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi kan præsentere dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at vi overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Frikirken i Sæby løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Frikirken i Sæby dig besked via e-mail eller opslag på vores hjemmeside. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Frikirken i Sæby på Formandens e-mailadresse eller se på vores hjemmeside.​
Persondatapolitik for Frikirken i Sæby

Persondatapolitik for Frikirken i Sæby

Frikirken i Sæby er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller bidragyder gør brug af Frikirken i Sæby, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Frikirken i Sæby behandling af dine personoplysninger. Frikirken i Sæby behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. 1. Hvornår indsamler og anvender Frikirken i Sæby dine personoplysninger a. Frikirken i Sæby indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde: i. Når du indmelder dig som medlem af Frikirken i Sæby, eller udøver medlemsaktiviteter. ii. Når du tilmelder dig som medlem af Frikirken i Sæby indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Frikirken i Sæby. Det gælder 1. Navn 2. Adresse 3. Fødselsdato 4. Dåbsdato eller dato for optagelse 5. Telefonnummer 6. E-mailadresse 7. Evt. ægtefælle og bryllupsdato 8. Cpr nr i forbindelse med bidrag iii. Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem ved udfyldelse af tilmeldingsblanket til Frikirken i Sæby. iv. Opbevaring sker på krypteret datamedie. b. Ved tilmelding til e-mail liste i forbindelse med modtagelse af nyhedsbrev.Her opbevares alene e-mailadresse og den videregives ikke til personer uden for menigheden uden accept fra tilmelderen. 2. Hvornår videregiver Frikirken i Sæby dine personoplysninger a. Frikirken i Sæby kan/skal i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: i. Skattevæsenet i forbindelse med indberetning af menighedsbidrag. ii. Baptistkirken i Danmark i forbindelse med registrering af tillidshverv for Frikirken i Sæby. iii. ​Hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. iv. Årsberetningen med navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Årsberetningen tilgår alene menighedens medlemmer samt Baptistkirken i Danmark. b. Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du udfører, for eksempel i forbindelse med tillidshverv og registrering af bidrag.Vedr. punkt 2.a.ii og iv kan dette frabedes ved kontakt til kirkens formand. 3. Hvordan beskytter Frikirken i Sæby dine personoplysninger a. Frikirken i Sæby har tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. b. I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Frikirken i Sæby kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Frikirken i Sæbys sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. c. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.​ 4. Hvilke rettigheder har du a. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Frikirken i Sæby behandler om dig, kan du rette henvendelse til formandens e- mailadresse eller telefonnummer. b. Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Frikirken i Sæby har registreret om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Frikirken i Sæby om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Frikirken i Sæby er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Frikirken i Sæbys indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. 1. Hvor længe opbevarer Frikirken i Sæby dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse a. Hos Frikirken i Sæby gemmes dine personoplysninger, så længe der er tale om administration af dit medlemskab af Frikirken i Sæby eller som bidragyder til Frikirken i Sæby, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig kirke af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil hvorefter de slettes.​ 2. Hvad sker der, når Frikirken i Sæby ændrer denne persondatapolitik a. Frikirken i Sæby opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi kan præsentere dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at vi overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Frikirken i Sæby løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Frikirken i Sæby dig besked via e-mail eller opslag på vores hjemmeside. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Frikirken i Sæby på Formandens e- mailadresse eller se på vores hjemmeside.​ 3. Henvendelser og spørgsmål a. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:Frikirken i Sæby, Sæbygårdvej 15, 9300 Sæby, e-mailadresse samt telefonnummer jvf hjemmeside.